Jablonecká rodina
informace nejenom pro rodiny

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!

, autor: Městská knihovna Jablonec nad Nisou
Anotace:Městská knihovna Jablonec nad Nisou vyhlašuje 14. ročník fotografické soutěže na téma Život se nepíše, žije se! Své fotografické nápady můžete posílat do pátku 20. května.
Místo konání:Městská knihovna
Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou 46601
Datum konání:1.3.2022 až 20.5.2022
Tematická kategorie:pro děti
Více informací na:https://knihovna.mestojablonec.cz/cs/o-nas/knihovna-pro-deti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/fotograficka-soutez-2022.html
Pořadatel:Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.

Podrobný popis:

Pořadatelem soutěže je Městská knihovna Jablonec nad Nisou, dále jen pořadatel. Soutěžní práce zasílejte od 1. 3. 2022 do pátku 20. 5. 2022 včetně. Na příspěvky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Spolu se snímky zašlete vyplněnou a podepsanou přihlášku. Bez ní nebude účast v soutěži možná. Soutěž není omezena věkovou hranicí, soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: do 16 let a nad 16 let. Snímky nominované do soutěže musí být aktuální, ne starší než rok. Snímky s názvem a podepsanou přihlášku dodávejte ve formátu JPG v elektronické podobě, nejjednodušeji e-mailem na adresu soutez@knihovna.mestojablonec.cz, při větším objemu dat (nad 5 MB) přes službu uschovna.cz (e-mail příjemce soutez@knihovna.mestojablonec.cz) nebo osobně na CD, DVD či USB zařízení. Minimální požadovaná velikost fotografií je 1600 × 1200 pixelů, platí zásada „čím větší, tím lepší“. Soutěžící může nominovat pouze práce vyhovující tématu „ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!“. Soutěžící smí přihlásit nanejvýše tři snímky. Ukáže-li se, že se soutěžící přihlásil pod více identitami, bude ze soutěže vyloučen. Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo pravidlům soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Soutěžící zasláním prací a podepsané přihlášky udělil pořadateli souhlas s jejich následným zpracováním. Údaje z přihlášek i soutěžní práce jsou zpracovávány za účelem organizace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže a jsou do jednoho roku po skončení skartovány / vymazány. Výsledky soutěže (v rozsahu jméno a příjmení, umístění v kategorii) budou zveřejněny ve zprávě o činnosti a tištěných i internetových kanálech městské knihovny a statutárního města Jablonec nad Nisou.