Jablonecká rodina
informace nejenom pro rodiny
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC JABLONECKA ROKU 2021
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
JIZERSKÉ HORY
POSLEDNÍ ZÁVOD
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
PAMĚŤ NÁRODA SEVERNÍ ČECH
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!
MAROKO
DUNA (3D - titulky)
KVÍZ NA RAMPĚ
POSLEDNÍ ZÁVOD
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
PAMĚŤ NÁRODA SEVERNÍ ČECH
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
MALOPOLSKO – HORY, DOLY, ŠVEJK A ZELÍ
DUALITA
VEM SI MĚ
BATMAN (dabing)
POSLEDNÍ ZÁVOD
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
NA STOJÁKA
BELLE
MORBIUS (titulky)
MORBIUS (dabing)
JEŽEK SONIC 2
PAMĚŤ NÁRODA SEVERNÍ ČECH
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!
ODPOLEDNE S ANDERSENEM
WYX A HOSTÉ
EUROREGION TOUR 2022
TANEC SRDCEM 2022
MORBIUS (titulky)
MORBIUS (dabing)
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
JIŘÍ SCHMITZER
EUROREGION TOUR 2022
TANEC SRDCEM 2022
PŘÍŠERÁKOVI 2
JEŽEK SONIC 2
MORBIUS (titulky)
MORBIUS (dabing)
LUCA (3D)
PŘÍŠERÁKOVI 2
PROMĚNA
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (3D - dabing)
POSLEDNÍ ZÁVOD
JEŽEK SONIC 2
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
MŮJ SOUSED TOTORO
MORBIUS (titulky)
UNCHARTED
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!
„VÁLKA JE VŮL!“
DANA ZÁMEČNÍKOVÁ - ZEMĚ V OBLACÍCH
POVÍDÁNÍ O ZEMI Z VESMÍRU
POSLEDNÍ ZÁVOD
JIZERSKÉ HORY
JEŽEK SONIC 2
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!
„VÁLKA JE VŮL!“
VELIKONOČNÍ WORKSHOP
LAK NA RAKVE
ENCANTO
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
MORBIUS (dabing)
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
POSLEDNÍ ZÁVOD
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE TANEČNÍCH OBORŮ ZUŠ 2022
BELLINGCAT
OLGA
STÍNOHRA
WORKSHOP AFRICKÉHO BUBNOVÁNÍ
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (dabing)
JEŽEK SONIC 2
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
MYDY
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (titulky)
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (dabing)
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!
„VÁLKA JE VŮL!“
ZPĚVÁČEK 2022
UNCHARTED
KUŘE V HODINKÁCH SLAVÍ 50 LET
VELIKONOCE V KŘIŠŤÁLOVÉM ÚDOLÍ
JEŽEK SONIC 2
PROMĚNA
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (titulky)
O PEJSKOVI A KOČIČCE
STÍNOHRA
VELIKONOCE V KŘIŠŤÁLOVÉM ÚDOLÍ
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
PROMĚNA
PROMĚNA (3D - dabing)
MORBIUS (dabing)
KVÍZ NA RAMPĚ SPECIÁL
LOBKOWICZ TRIO
ZTRACENÉ ILUZE
MORBIUS (titulky)
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (dabing)
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!
TÉMĚŘ 30 LET JABLONECKÉHO MINCOVNICTVÍ
LEŽ
84 DNÍ
KVÍZ NA RAMPĚ
HRÁTKY S PAMĚTÍ
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (titulky)
POSLEDNÍ ZÁVOD
TAJEMNÁ BARMA
SMAZAT FRANKA
MIMI ŠÉF 2: RODINNÝ PODNIK
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2022
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (dabing)
POSLEDNÍ ZÁVOD
SETKÁNÍ S OBČANY 2022 – PROSEČ NAD NISOU
TŘI GRÁCIE Z UMAKARTU
AMÉLIE Z MONTMARTRU
STÍNOHRA
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2022
KARAOKE PÁRTY
ZLOUNI
PUPPA YHARMO (Jamaica)
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2022
SEVEŘAN
ZLOUNI
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (titulky)
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (dabing)
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
JABLONEC NAD NISOU NASLOUCHÁ
2V1 VYŠEHRAD SERYJÁL + FYLM
ZLOUNI
PROMĚNA (3D - dabing)
POSLEDNÍ ZÁVOD
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
JEŽEK SONIC 2
POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA
SEVEŘAN
ENCANTO (3D)
ZLOUNI
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (dabing)
VYŠEHRAD: FYLM
JEŽEK SONIC 2
VELIKONOCE V UMĚNÍ
PŘÍŠERÁKOVI 2
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (titulky)
VYŠEHRAD: FYLM
JEŽEK SONIC 2
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!
„VÁLKA JE VŮL!“
SETKÁNÍ S OBČANY 2022 – RÝNOVICE A LUKÁŠOV
BYLINKY MATKY PŘÍRODY A JEJICH ČAROVNÉ ÚČINKY
REVIZOR
SEVEŘAN
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (dabing)
VYŠEHRAD: FYLM
SKÁLY, NEJKRÁSNĚJŠÍ ÚCHYLÁRNA
MATKA
PROMĚNA
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
MORBIUS (dabing)
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (titulky)
POSLEDNÍ ZÁVOD
DEN ZEMĚ S VIKÝŘEM
BLUES CARAVAN 2022
ŽAL ŽEN
MADE IN JABLONEC 2022
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ
JIZERSKÉ HORY
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
PÁRKY
ORNAMENT+ POTOMEK
JASNÁ PÁKA: 40 LET
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
VYŠEHRAD: FYLM
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!
PORTA
PASECKÉ PŘEDČARODĚJNICE
SUNRISE MASS
KRÁLOVNY
SLAVNOSTI SVATÉHO PATRIKA
JEŽEK SONIC 2
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
DĚTSKÁ PORTA A FOLKYTONK
ZLOUNI
NOTRE-DAME V PLAMENECH
MIMI & LÍZA: ZAHRADA
ZLOUNI
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (dabing)
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
NOTRE-DAME V PLAMENECH
POSLEDNÍ ZÁVOD
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
VYŠEHRAD: FYLM
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!
„VÁLKA JE VŮL!“
ITALSKÁ POBŘEŽÍ
SKOTSKO
KVÍZ NA RAMPĚ
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
POSLEDNÍ ZÁVOD
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (titulky)
VYŠEHRAD: FYLM
ZEMĚ JE MODRÁ JAKO POMERANČ
JAM NA RAMPĚ
JAN SMIGMATOR & BIG BAND
NOTRE-DAME V PLAMENECH
MORBIUS (titulky)
SMRT NA NILU
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
SETKÁNÍ S OBČANY 2022 – CENTRUM MĚSTA
SLEPICE NA ZÁDECH
NATĚRAČ
ČERNOBYL NA KOLEČKÁCH
PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
ZLOUNI
VYŠEHRAD: FYLM
ŽIVOT NENÍ SRANDA
VYPSANÁ FIXA
PROMLČENO
PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (dabing)
JEŽEK SONIC 2
SVATOSLAV KROTKÝ - OBRAZY ... A
JARNÍ SOUTĚŽE KLUBU LODNÍCH MODELÁŘŮ
MIMI & LÍZA: ZAHRADA
PROMĚNA (3D - dabing)
POSLEDNÍ ZÁVOD
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (dabing)
VYŠEHRAD: FYLM
HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI
ZLOUNI
MIMI & LÍZA: ZAHRADA
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
POSLEDNÍ ZÁVOD
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ (titulky)
VYŠEHRAD: FYLM

Různé

Hromadná připomínka

Hromadná připomínka musí být formulována jednoznačně a konkrétně. Musí obsahovat návrh řešení ve věcech veřejného či společného zájmu, které kompletně spadají do působnosti zastupitelstva města.

Kvalifikovaná žádost

Kvalifikovaná žádost je žádost o projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem města.

Místní referendum

V místním referendum se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti města. Vyvolání místního refernda je podmíněno získáním potřebného počtu podpisů oprávněných voličů, tj. 10 % oprávněných osob.
Místní referendum nelze konat:
a) o místních poplatcích a o rozpočtu města,
b) o zřízení nebo zrušení orgánů města a o jejich uspořádání,
c) o volbě a odvolání starosty, místostarosty, členů rady města a dalších členů zastupitelstva, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů města,
d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,
f) o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, nebo
g) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky města,
h) jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.
Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem "ano" nebo slovem "ne".

Odpovědnost za škody způsobené činností města Jablonec nad Nisou

Obecně závazné právní předpisy stanovují odpovědnost právních subjektů tj. i města Jablonec nad Nisou za škodu, kterou způsobilo v důsledku svého jednání jinému na životě, zdraví nebo věci.
Pro takové případy škody je město řádně pojištěno.
Pojištění se vztahuje na veškeré škody, které město způsobí s výjimkou přesně specifikovaných výluk.
Z tohoto důvodu je nutné posuzovat každou škodní událost individuálně. Teprve na základě zhodnocení všech skutečností je možné definitivně určit, zda město Jablonec nad Nisou odpovídá a zda pojišťovna poskytne pojistné plnění.

Ochrana oznamovatele

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Ověřování podpisů a listin

Vidimace (ověření opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověření pravosti podpisu na listině).

Petice

Jde o právo každého obracet se na orgány státní správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti Magistrátu Jablonec nad Nisou a statutárního města Jablonce nad Nisou.

Pronájem hrobového místa

Postup při uzavírání nájemních smluv na hřbitovech v Jablonci nad Nisou (hlavní a urnový, Jablonecké Paseky, Rýnovice, Proseč, Vrkoslavice a Kokonín).

Stížnost

Jde o podání, kterým se domáhá fyzická nebo právnická osoba ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože došlo k jejich porušení nebo ohrožení činností nebo nečinností Magistrátu Jablonec nad Nisou, orgánů statutátního města či jím zřízených nebo nasmlouvaných organizací.
Jinými slovy si lze stěžovat pouze na to, co může magistrát ovlivnit a kam spadá jeho pravomoc.

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem

Prodej a evidence tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem na léčiva obsahující návykové látky uvedené v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek zařízením zdravotních služeb dle zákona 167/1998 Sb. v platném znění.

Užití znaku a logotypu města

Povolení užití znaku a logotypu města

Veřejná shromáždění

Výkon tohoto práva slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Výpis z katastru nemovitostí

Výpisy z katastru nemovitostí jsou veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v katastru k okamžiku jejich vyhotovení. O výpis z této databáze lze žádat prostřednictvím služby Czech Point.

Výpis z obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. O výpis z této databáze lze žádat prostřednictvím služby Czech Point.

Zprostředkovaná identifikace

Ověření veřejnou listinou např. pro pojišťovny, úvěrové či bankovní instituce nebo za účelem zřízení uživatelského účtu u provozovatele hazardních her.

Ztráty a nálezy

Převzetí nalezených věcí a osobních dokladů, jejich evidence, dohledání a vydání majiteli věci, vyřazení z evidence.

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Statutární město Jablonec nad Nisou má stejně jako další subjekty povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vytvořeno 28.1.2010 18:18:25 | přečteno 37246x | Charlie Root